Public Funding / Fondos Publicos

Igalia is participating on the next projects based on public funds (Funding detail information available in galician).

Igalia participa nos seguintes proxectos baseados en financiación pública

 

 

Programas anteriores: