Igalia participa nun proxecto de internationalización, operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. Programa Galicia Exporta Empresas do ano 2022.

Axudas para a execución de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas)

Como apoio ao proceso de internacionalización, Igalia, ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través do IGAPE cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020. OT3. “Mellorar a competitividade das pemes.

European Union logo

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, unha maneira de facer Europa

O obxectivo principal destas axudas é promover a internacionalización das pemes.

Logos proxecto financiado FEDER

 • Data de resolución da concesión: 20 de Decembro de 2022.
 • Data de publicación no DOGA: 4 de Xaneiro de 2023.
 • Norma Reguladora: RESOLUCIÓN do 16 de marzo de 2022 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas 2022), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG622A).
 • Órgano concedente: IGAPE. Instituto Galego de Promoción Económica.
 • Financiamento: Esta convocatoria finánciase no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, que ten unha taxa de cofinanciamento do 80 % por parte do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
 • Orzamento subvencionable: 21180,83€
 • Subvención concedida: 21180,83€
 • Nome do proxecto: Accións de promoción exterior da empresa empresa IGALIA, S.L. en 2023.
 • O proxecto consiste en: c.1) Accións de promoción B.1) de carácter presencial
  • Open Source Summit and Embedded Linux Conference Europe - IRLANDA
  • Open Source Summit Japan - XAPON
  • IBC 2022 - PAISES BAIXOS
 • Finalidade da subvención: Apoio á promoción da cultura da internacionalización, apoio ao incremento da presenza nos mercados exteriores, establecemento dunha estratexia de posicionamento internacional de Galicia aliñada coa Estratexia Horizonte 2020 da UE.