Igalia participa nun proxecto de internationalización, operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. Programa Galicia Exporta Empresas 2017.

Programa Galicia Exporta Empresas 2017

Como apoio ao proceso de internacionalización, Igalia, ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través do IGAPE cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020. OT3. “Conseguir un tecido empresarial mais competitivo.

European Union logo

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, unha maneira de facer Europa

O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.”

Logos proxecto financiado FEDER

 • Data de resolución da concesión: 10 de Outubro de 2017.
 • Data de publicación no DOGA: 19 de Outubro de 2017.
 • Norma Reguladora: Resolución do 2 de marzo de 2017 (DOG nº 48, do 9 de marzo), publicáronse as bases reguladoras das axudas do Igape para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020 e procedeuse á súa convocatoria, por trámite anticipado de gasto, en réxime de concorrencia competitiva.
 • Órgano concedente: IGAPE. Instituto Galego de Promoción Económica
 • Financiamento: Esta liña de axudas está cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80%, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020
 • Orzamento subvencionable: 47250€
 • Subvención concedida: 33075€
 • Nome do proxecto: Accións de promoción exterior da empresa IGALIA, S.L. en 2017.
 • O proxecto consiste en: Actuacións de promoción - Participación en feiras, desfiles, certames e outros eventos expositivos ou promocionais organizados por terceiros fóra de España. E elaboración de material promocional.
  • Asistencia ó Open Networking Summit 2017 con booth
  • Asistencia a Automotive Linux Summit 2017
  • Open Source Summit North America 2017
  • Open Source Summit Europe 2017
  • Asistencia e booth en Embedded Linux Conference 2017
  • Asistencia a IBC 2017 con booth
 • Finalidade da subvención: O obxectivo destas bases é incentivar a realización de accións de promoción exterior xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas nos mercados internacionais.