Igalia participa nun proxecto de internationalización, operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. Programa Galicia Exporta Empresas 2018.

Programa Galicia Exporta Empresas 2018

Como apoio ao proceso de internacionalización, Igalia, ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través do IGAPE cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER de Galicia 2014-2020. OT3. “Conseguir un tecido empresarial mais competitivo.

European Union logo

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, unha maneira de facer Europa

O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.”

Logos proxecto financiado FEDER

 • Data de resolución da concesión: 26 de Outubro de 2018.
 • Data de publicación no DOGA: 8 de Novembro de 2018.
 • Norma Reguladora: RESOLUCIÓN do 7 de decembro de 2017 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.
 • Órgano concedente: IGAPE. Instituto Galego de Promoción Económica.
 • Financiamento: Esta liña de axudas está cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80%, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
 • Orzamento subvencionable: 52800€.
 • Subvención concedida: 36960€.
 • Nome do proxecto: Accións de promoción exterior da empresa IGALIA, S.L. en 2018 - 2019.
 • O proxecto consiste en: Actuacións de promoción - Participación en feiras, desfiles, certames e outros eventos expositivos ou promocionais organizados por terceiros fóra de España. E elaboración de material promocional.
  • Asistencia e booth en Embedded Linux Conference + OpenIoT Summit North America 2018.
  • Asistencia con booth á Open Networking Summit (ONS) North America 2018.
  • Asistencia a Automotive Linux Summit 2018 con booth.
  • Asistencia ó Open Networking Summit (ONS) Europe 2018 con booth.
  • Asistencia á Embedded Linux Conference Europe 2018 con booth.
  • Asistencia a IBC 2018 con stand.
  • Asistencia a TPAC 2018 con booth.
 • Finalidade da subvención: O obxectivo destas bases é incentivar a realización de accións de promoción exterior xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas nos mercados internacionais.