European funding / Fondos públicos (LibrePlan Audiovisual 2011/2012)

(Funding detail information available in galician)

 • Data de resolución da concesión: Resolución do 22 novembro de 2011 publicada no DOG nº 237 o 14 de decembro de 2011.
 • Data de publicación no DOGA: 14 de Decembro de 2011.
 • Norma reguladora: Procedemento administrativo PR519A 2011, Resolución 7 de abril de 2011 publicada no DOG 77 19 de abril de 2011.
 • Órgano concedente: Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica. Xunta de Galicia.
 • Crédito orzamentario: 2.900.000 € (1.160.000 € para o ano 2011 e 1.740.000 € para o ano 2012).
 • Total contía subvención concedida 2011: 32522,25€
 • Total contía subvencionable ano 2011: 43363 €
 • Total contía subvención concedida 2012: 42936,75 €
 • Total contía subvencionable ano 2012: 57249 € 
 • Memoria da anualidade 2011 do proxecto
 • Memoria da anualidade 2012 do proxecto
 • Expediente: PR519A-2011-870
 • Nome do proxecto: LibrePlan Audiovisual: Sistema de planificación e control de desvíos de producións audiovisuais 
 • Proxecto confinanciado:

   

Secretaría xeral de modernización e innovación tecnolóxica - Xunta de Galicia