Public Funding / Fondos Públicos (2011)

(Funding detail information available in Galician)

 • Data de resolución da concesión: 25 de Marzo de 2013
 • Data de publicación no DOGA: 2 de Abril de 2013
 • Norma Reguladora: Resolución do 21 de maio de 2010 (DOG nº 100, do 28 de maio), modificadas mediante Resolución do 22 de marzo de 2012 (DOG núm. 64, do 2 de abril) relativa ás bases reguladoras das axudas do Igape ao programa de apoio á innovación das pequenas e medianas empresas en Galicia (Programa Innoempresa), cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, e convocadas para o ano 2012 en resolución do 4 de abril de 2012 (DOG nº 77, do 23 de abril) en réxime de concorrencia competitiva. 
 • Órgano concedente: Instituto Galego de Promoción Económica. Xunta de Galicia.
 • Crédito orzamentario: 4.800.000 €.
 • Contía: 135408,79€
 • Contía da subveción: 58577.84€
 • Expediente: IG131.2010.3.21
 • Nome do proxecto: Desenvolvemento aberto dun novo Sistema Operativo para tablets.
 • Finalidade da subvención: Subvencións para potenciar o desenvolvemento do sector empresarial da sociedade da información, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011.
 • Memoria pública do proxecto