Public Funding / Fondos Publicos

Igalia is participating on the next projects based on public funds (Funding detail information available in galician).

Igalia participa nos seguintes proxectos baseados en financiación pública

  • GstSysLink 2011 Procesamento multimedia acelerado por hardware con GStreamer para plataformas OMAP4.
  • WebKit 2011 Desenvolvemento dun motor web con arquitectura multiproceso.
  • LibrePlan Audiovisual 2011/2012 Sistema de planificación e control de desvíos de producións audiovisuais.
  • PLATINO (PLATaforma Independiente Operativa para equipos de electrónica de consumo, proyecto ITC-20113001)
  • Programa InnoEmpresa 2012. Desenvolvemento aberto dun novo Sistema Operativo para tablets.